Skip to main content

Fra Kulturpuljen kan der søges støtte til

  • aktiviteter og events, der bygger på samarbejder om kulturstrategiens tre temaer: 1) Musik, sang og scenekunst 2) Madkultur 3) Billedkunst. Dette område har høj prioritet.
  • andre aktiviteter og events, der bidrager til at realisere de øvrige ambitioner i kulturpolitikken.
  • dækning af rejseudgifter på op til 500 kr. pr. person til rejser til Assens Kommunes to officielle venskabskommuner, Ljusdal og Amt Oeversee

 

På samme måde som tidligere skelnes der mellem ansøgninger på over 5.000 kr., ansøgninger på op til 5.000 kr., og ansøgninger vedrørende rejser til venskabskommuner.

Der er forskellige ansøgningsfrister, procedurer og ansøgningsformularer for de tre kategorier af ansøgninger:

  • Til ansøgninger om beløb på over 5.000 kr. er der kun én årlig ansøgningsfrist, som vedrører ansøgninger for hele det kommende kalenderår.

    For ansøgninger vedrørende 2022 er ansøgningsfristen 1. januar 2022, med forventet behandling på Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs udvalgsmøde i februar 2022.